Realitná kancelária pôsobí na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami od roku 1999. Našim klientom ponúkame sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností v Nitre a okolí, ako aj kompletného právneho servisu spojeného s prenájmom, prevodom a prechodom nehnuteľností t.j.:

 • bezplatné právne poradenstvo pri predaji, kúpe a prenájme nehnuteľností uskutočnených našou realitnou kanceláriou,
 • vypracovanie znaleckých posudkov, vyhotovenie kúpnych, darovacích a zámenných zmlúv, nájomných zmlúv, zapracovanie a výmaz záložného práva do kúpnych zmlúv, zabezpečenie ich vkladu do katastra nehnuteľností,
 • vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovacích náčrtov,
 • financovanie kúpy a predaja nehnuteľností cez hypoúver s našimi zmluvnými partnermi,
 • zdarma prezentáciu Vami ponúkaných nehnuteľností na našej webovej stránke,
 • právne služby zamerané na majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľností,
 • prevod členských práv a povinností k bytu na bytovom družstve,
 • v spolupráci s projektantmi zabezpečujeme kompletnú inžiniersku činnosť:
  • zastupovanie v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní,
  • po dostavbe nehnuteľnosti jeho zameranie a následné vyhotovenie geometrického plánu,
  • pridelenie súpisného a popisného čísla, s návrhom zápisu do katastra nehnuteľností a následne do listu vlastníctva.